Verborgen

Verbonden

22 spermadonors
Doorbreken het taboe

Auteur: Derk Eimers

Boek Verborgen Verbonden

Verborgen Verbonden

Verborgen Verbonden portretteert ruim twintig anonieme spermadonors uit de vorige eeuw. Het boek informeert, fascineert, shockeert, intrigeert en emotioneert.

Decennialang bleef de stem van deze mannen ongehoord. Soms ongewild, maar vaak ook bewust, omdat niemand mocht weten van hun geheim. Niet zelden zelfs hun partner en kinderen. Ze waren nagenoeg onvindbaar, maar nu vertellen ze openhartig hoe zij het doneren in de jaren zeventig, tachtig en negentig hebben ervaren en waarom zij hun sperma ter beschikking stelden.

Naast deze portretten is een beknopte geschiedenis van zaaddonatie in Nederland beschreven en zijn de uitkomsten en duiding van een enquête onder donors opgenomen.

v

"Verborgen Verbonden laat zien dat donors uit de anonieme tijd een gezicht en persoonlijkheid hebben. Het beschrijft hun motivaties en afwegingen. Hun ervaring zonder opsmuk of eufemismen. Maar het laat ook zien hoe afspraken werden geschonden en hoe zij werden tegengewerkt om zich vindbaar te maken voor hun donorkinderen. Verplichte kost voor iedereen die zich bezighoudt met donorconceptie, ouders die een kind met een donor overwegen, artsen in opleiding en beleidsmakers op dit vlak. Samenvattend is dit boek baanbrekend, soms schokkend en liefdevol. Net als de donors …”

Ties van der Meer
voorzitter Stichting Donorkind en donor

v

“Dit boek geeft een stem aan spermadonoren, maar is daardoor ook belangrijk voor donorkinderen en hun ouders. Hun drijfveren, hun enthousiasme, hun – ja ook – naïviteit, gevolgd door twijfel en realisme. Het is niet hetzelfde als bloed geven; je geeft halve kinderen weg. De kinderen, mensen van (jouw) vlees en bloed, verdienen een eerlijk verhaal zoals hier verteld. Al ruim 30 jaar zoek ik biologische vaders en maak ik van dichtbij mee hoe complex het ‘niet-weten’ is. Hoe kinderen (van 6 tot 60 jaar) hun biologische vader idealiseren. Maar de stoere man op het witte paard is al heel wat ouder, zijn geheugen laat hem soms in de steek en het leven heeft ook op hem een wissel getrokken. Je hoopt dat kind en vader elkaar als volwassenen de hand geven en hun ervaringen zonder verwijten en verwachtingen aan elkaar vertellen.”

Els Leijs
familiedetective en DNA-consultant

v

“Als journalist heb ik altijd een fascinatie gehad voor onvertelde verhalen. Het raakt wat mij betreft aan de kern van wat journalistiek is: aan de oppervlakte brengen wat niet mocht worden gezegd. Volgens die maatstaf is dit een zeer journalistiek boek geworden. Door de getuigenissen van anonieme donors in Nederland te verzamelen, in context te plaatsen en morele oordelen aan de lezer te laten. Waarom werden deze mannen donor? Hoe beleefden ze hun donorschap? En hoe kijken ze met de bril van nu terug naar toen? Belangrijke vragen, voor wie grip wil krijgen op KID. Derk Eimers geeft in dit boek anonieme donors een stem en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van een onderwerp dat zich (te) lang in het verborgene bevond. De monologen gaven mij het gevoel recht tegenover de donors te zitten. Luisterend naar nog onvertelde verhalen, van mannen die niet langer een nummer zijn.”

Jelte Sondij
programmamaker (Rambam, DWDD-jakhals) en donorkind

Symposium en boekpresentatie:

Maandagavond 22 mei 2023 vond in Utrecht de boekpresentatie plaats. Een symposium omlijstte de overhandiging van het eerste exemplaar aan journalist en portretschrijver Frénk van der Linden. Die interviewde vervolgens donors, donorkinderen, wensouders en professionals in de gezondheidszorg. Tot slot van dit event was de officiële oprichting van het donorplatform Priamos door initiator Michiel Aten.

Drs. Esther Bergsma presenteerde als eerste de uitkomsten van een onderzoek onder anonieme spermadonors. Meest opvallende cijfer was het aantal donors dat weliswaar anoniem doneerde, maar nu (liever) toch bekend wilde zijn.

Daarna deelde donorkind Maaike Janssen-Janssen haar gevoelens en ervaringen vanaf haar prille kinderjaren, via de periode van TV-optredens tot de huidige omgang met haar donorvader.

De in 2024 koninklijk onderscheiden Els Leijs nam de aanwezigen mee door de ingewikkelde wijze van DNA-onderzoek en hoe zij met haar collega’s familieleden kan ‘opsporen’.

De laatste gastsprekers waren Harry Bosch en Jacques van de Vall. Twee donors die over hun motivatie om te donoren vertelden en enkele hilarische anekdotes openbaarden.

Na de presentatie van de website van Priamos stond er voor iedereen een borrel en hapjes klaar en signeerde Derk Eimers zijn boeken.

Boek Verborgen Verbonden

Bestelinformatie

Bestel je boek via de webshop. Hier is het mogelijk de aantallen per bestelling te verhogen.

LET OP: Als je bestelt kom je terecht in de webshop van Hoogsensitief.NL. Deze samenwerking is aangegaan om de investering voor internetverkoop laag en dus de verkoopprijs aantrekkelijk te houden. Dit is een betrouwbare partner en je kunt het bestelproces eenvoudig voltooien.

Colofon

Auteur: Derk Eimers

Derk Eimers (1965) doneerde zelf van 1994 tot 2000 en weet dat er zeven donorkinderen van hem zijn.
Hij werkt(e) als freelance journalist, tekstschrijver en presentator. Samen met zijn partner Esther Bergsma schreef hij ook Gelukkig Hoogsensitief (2021).

E-mail: boek@verborgenverbonden.nl

ISBN 978 94 92595 57 7
NUR 740

Uitgeverij Booklight
Van Brunswijkstraat 4
8606 VT Sneek
E-mail: info@booklight.nl

Auteur Derk Eimers

Tekstcorrectie: Inge van den Akker, BoekenBusiness.com
Vormgeving: Andries Mol
Webdesign: Diederick Entjes
Foto auteur: Corné Sparidaens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm of op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.